Nilkreuzfahrt

 

 

       Einleitung

       Geschichte

       Kairo

       Kairo - Moschee - Zitadelle

       Kairo Museum

       Memphis

       Sakkara

       Pyramiden

       Sphinx

       Nilfahrt

 

       Edfu

       Kom Ombo

       Assuan Staudamm

       Felukenfahrt

       Philae

       Assuan Stadt

       Abu Simbel

      Luxor (Nacht)

       Luxor (am Tag)

       Karnak